Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rodzice i prawni opiekuni dziecka są informowani, że szkoła pośredniczy w sprzedaży ubezpieczeń dla dzieci. Zdecydowana większość rodziców decyduje się na tę opcję, nie sprawdzając jednak warunków umowy ubezpieczeniowej, oraz wysokości gwarantowanych kwot ubezpieczenia. To błąd – ubezpieczenie szkolne warto wybrać z głową!

Czy ubezpieczenie szkolne dla dziecka jest obowiązkowe?

Okazuje się, że ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe – jest to polisa dobrowolna, którą rodzice i opiekunowie mogą, ale nie muszą, kupować. Warto jednak zdecydować się na te opcję – jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ale też zdarzeń losowych, które mogą spotkań dziecko każdego dnia. Współcześnie ubezpieczenie szkolne to polisa, która chroni nie tylko w czasie pobytu dziecka w szkole. Ubezpieczenie to obejmuje czas, które dziecko spędza poza szkołą, czyli np. zabawę na podwórku, ale też okres wakacji, wyjazdy, wczasy, wycieczki szkolne. Ubezpieczenie obejmuje nie tylko dzieci w wieku szkolnym – polisa może zostać zakupiona dla dziecka tuz po jego urodzeniu. Górną granicą wieku osoby ubezpieczonej jest ukończenie 26. roku życia.

Podstawowe i rozszerzone ubezpieczenie szkolne

Warto wiedzieć, że standardowe ubezpieczenie szkolne może zostać rozszerzone o liczne klauzule dodatkowe. To wygodna i potrzebna forma ochrony, którą rodzic czy opiekun może dostosować do konkretnych potrzeb.  Klasyczne ubezpieczenie szkolne obejmuje takie zagadnienia jak trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, śmierć dziecka, zwrot kosztów leczenia będącego konsekwencją nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o np. dzienne świadczenia szpitalne, zwrot kosztów rehabilitacji, która była niezbędna po nieszczęśliwym wypadku.

 

Comments are closed.

https://4sch.pl/ogrzewacz-tarasowy-polaczenie-designu-i-wydajnosci/ https://aaron.net.pl/magiczny-klimat-tarasu-sekret-stojacy-za-ogrzewaczem-gazowym/